Smartpoll використорує планшети для опитувань

У 2010 році Стів Джобс презентував планшет, нинішню популярність якого в найрізноманітніших сферах складно переоцінити. І в маркетингових і соціальних опитуваннях використання планшета стало беззаперечним трендом. Smartpoll – одна з небагатьох дослідницьких компаній в Україні, яка стала використовувати планшети для своїх проектів. Перш за все, ми керувалися інтересами наших клієнтів (мінімізувати суб’єктивний вплив інтерв’юера на інтерв’ю, підвищення контролю за польовим етапом).
Наш досвід використання планшетів замість паперових анкет почався в 2015 році, і в той час ця ідея здавалася неймовірно привабливою але. Однак, перехід на роботу з планшетами виявився досить оперативним.
За п’ять років ми отримали великий досвід проведення соціологічних опитувань на планшетах: різних цільових груп на виборчих округах парламентських і місцевих виборів, а також виборах в ОТГ.
Опитування які проводяться по запрограмованій на планшеті анкеті мають свої переваги

Переваги:

 1. Оперативність – можливість вивантажувати дані з програми будь-коли під час польового етапу, звіряти квоти і дивитися проміжні результати. Не потрібно кодувати та вводити дані впрограму після закінчення опитування, досить синхронізувати пристрій з базою даних через Інтернет, і всі дані потраплять на сервер.
 2. Скорочення тривалості інтерв’ю – інтерв’юеру не має необхідності стежити в анкеті за переходами або логічною відповідністю.
 3. Мінімізація помилок введення – програма не дасть ввести нелогічний код,  залишити питання без відповіді або вибрати більше варіантів, ніж необхідно.
 4. Компактність пристрою – тепер інтерв’юеру не потрібно носити з собою стоси паперових анкет.
 5. Посилення контролю – можливо відстеження маршруту інтерв’юера, а також аудіозапис всього або частини інтерв’ю.
 6. Візуальні матеріали – при тестуванні упаковок, реклами та ін. Можна показувати зображення, ролики в ході опитування.
 7. Поліпшення сприйняття респондента – люди з більшою погоджуються на інтерв’ю на планшеті, ніж на папері.

Впровадження планшетів в роботу виявилося дуже продуктивним. Впевно можна сказати, що відсоток проектів на планшетах стрімко зростає.

 

Телефонні опитування

Перевагами телефонного опитування є швидкість проведення і відносно низька вартість.

Від 400 анкет протягом 1-2 днів, в містах з хорошою міської телефонізацією.

Вартість від 3 $ / анкета.

 

Паспортизация территорий, электоральные карты

Паспорт избирательного округа – формализованная аналитическая справка, характеризующая округ по административно-территориальному делению, органам власти, политическим симпатиям избирателей, социально-демографической характеристике, уровне экономического развития, актуальным социальным проблемам, группам влияния и местным элитам, лидерам общественного мнения и наиболее острым проблемам по оценкам жителей.
Паспортизация – сбор и систематизация документальной информации об округе:
 • Демографические данные (половозрастные особенности, уровень образования, доходов, национальный состав, занятость населения, тенденции по миграции, статистика заболеваний и т.д.).
 • История округа, краеведческие материалы, герои и авторитетные люди, памятные даты и т.д.
 • Экономические характеристики округа (направленность, крупные предприятия, природные ресурсы и т.д.).
 • Властные структуры и общественные организации (с телефонами и численностью), организованные коллективы.
 • СМИ и т.д.
Одной из составляющих паспорта избирательного округа является социально-экономическая карта:
 • Среднемесячная заработная плата.
 • Задолженность по заработной плате.
 • Уровень общей безработицы. Распределение численности безработных по возрастным группам и уровню образования.
 • Миграционные процессы.
 • Преобладающие источники дополнительного дохода населения.
 • Наиболее развитые общественно-политические структуры.
 • Наиболее актуальные для жителей местные проблемы (по степени значимости).
 • Наличие на территории особых избирательных участков (воинские части, медицинские и социальные учреждения, закрытее территориальные образования и пр.).
Электоральная карта территории:
 • Количество пенсионеров.
 • Молодежь (18-30 лет) и ее состав.
 • Бизнес, рыночный сектор (высший менеджмент, производство, торговля, строительство и пр.).
 • Бюджетная сфера.
 • Сельские жители и их экономическая активность.
 • Этноконфессиональная сфера.
В дальнейшем эта информация ложится в основу разработки стратегии избирательной кампании.

Электоральная карта составляется на базе электорального иследования.
 Стартовые соц.исследования для разработки стратегии и тактики избирательной  кампании
Электоральное исследование проводятся с целью изучения электоральных предпочтений и прогнозирования результатов выборов различного уровня.
Эффективность, качество и регулярность исследований различных аспектов функционирования политического поля региона обусловлено рядом его особенностей: 

 • неустойчивость установок избирателей; 
 • непредсказуемость перемены мотивов их предпочтений и итогового выбора; 
 • интенсивное воздействие на избирателей внешних факторов (экономических, бытовых, этнических, межконфессиональных и т.д.).
Именно поэтому электоральное исследование должно быть непрерывным (регулярным), а не точечным.
Основные компоненты электорального исследования:
 • Базовые замеры (позволяют выяснить восприятие населением экономической и политической ситуации в стране и регионах, специфику социально-политической и социально-экономической ситуации, рейтинг ключевых политических деятелей, позиции кандидата, структуру электората и изучение предвыборных настроений населения и пр.).
 • Экспресс-мониторинг развития ситуации в отдельных регионах, включая ОТГ.
 • Специальные исследования (определение характера эмоционального и рационального восприятия имиджа политических лидеров/кандидатов, контекст восприятия политической силы, тестирование концепции позиционирования политической силы/кандидата на выборах и др.).
ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!